Koren Agenturer

v/ Vilhelm Koren

Stasjonsveien 6

N-1550 Hølen

Telefon: 64 95 76 01

Telefaks: 64 95 76 37

Mobil Telefon: 920 12 851

E-post: korenagenturer@c2i.net